Laatste wijziging: April 2016

Privacy beleid

1. INLEIDING

Dit privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop de  Genzyme divisie van Sanofi Belgium N.V. ('Genzyme', 'wij' of 'ons'), onderdeel van de Sanofi groep, omgaat met persoonlijke gegevens die via www.ms1to1.be (de 'site') worden verzameld. 

Indien u besluit om zich aan te melden voor het MS One to One-programma, dan zal in een aanvullende privacy verklaring worden uitgelegd op welke wijze wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die u in het kader van uw aanmelding en deelname aan dat programma verstrekt.  

Met 'persoonlijke gegevens' bedoelen wij gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare, natuurlijke persoon, zoals nader omschreven in het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 (België) of de Wet van 2 augustus 2002 (Groot Hertogdom Luxemburg), houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Onder persoonlijke gegevens wordt bijvoorbeeld verstaan: uw naam, geboortedatum, email-adres of telefoonnumer.

Lees dit gehele privacybeleid alvorens de site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de site is onderhevig aan dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van de site. 

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen. Controleer dit privacybeleid daarom regelmatig op aanpassingen. De datum waarop dit privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, staat boven aan dit privacybeleid vermeld. 

De informatie die gegeven wordt via de website wordt niet beschouwd als confidentieel. Met uitzondering van persoonlijke gegevens, zoals hierboven beschreven, wordt de informatie die gegeven wordt via de website, zoals documenten, data, tekeningen, vragen, suggesties, concepten, opmerkingen of andere zaken, nooit beschouwd als confidentieel. Genzyme heeft het recht om deze informatie te gebruiken, over te nemen, te veranderen of zelfs aan derden te geven met de bedoeling aan uw behoefte te beantwoorden.

2. ATLANTIS HEALTHCARE

We werken samen met een externe partner, Atlantis Healthcare UK Limited, die deze site voor ons onderhoudt. Deze partner, inclusief de voor haar werkende partijen, wordt hierna 'Atlantis Healthcare' genoemd. 

3. GEBRUIK VAN DE OPTIE 'CONTACT MET ONS OPNEMEN'

Door de optie 'Contact met ons opnemen' op de site te gebruiken, stemt u ermee in om Atlantis Healthcare persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) te verstrekken.

4. COOKIES

Wij gebruiken zogeheten 'cookies' om het gebruik van de site te optimaliseren en om onze diensten aan u te verbeteren. Sommige cookies registreren het IP-adres van uw computer om statische analyses uit te voeren over de interacties van de bezoeker van de website. Klik hier voor meer informatie. 

5. UW RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, of wanneer u vragen, opmerkingen of bezorgdheden over dit privacybeleid heeft, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via support@ms1to1.be.

5. VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR GENZYME

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen via de link “Contact met ons opnemen”(cfr Sectie3), zullen uitsluitend worden gebruikt om u te contacteren en de door u opgevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens, indien nodig, mogen delen met Atlantis Healthcare, bijvoorbeeld wanneer voor uw vraag vervolgcontact met of betrokkenheid van Atlantis Healthcare is vereist. Wij zullen uw persoonlijke gegevens verder niet met anderen delen, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend of dit wettelijk is vereist.